Actievoorwaarden ‘ Het Magische Kerstfestijn” in Stadshart Zoetermeer

1 Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Stadshart Zoetermeer georganiseerde promotionele actie Het Magische Kerstfestijn. (hierna: ‘deze actie’)
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Actie en deelname
2 De Kerstloterij
2.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer.
2.2 De Actie loopt van 9 december tot en met 26 december 2017.
2.3 Elke bezoeker ontvangt bij besteding van €10,- euro een flyer met daarop een unieke code.
2.4 Met deze code kan er via de website: stadshart.nl/kerstloterij gekeken worden of er prijs is.
2.5 De deelnemer voert de code en e-mailadres in en ziet meteen of hij of zij prijs heeft.
2.6 Via de aantoonbare bevestiging die wordt gestuurd naar het mailadres kan de prijs opgehaald worden in de desbetreffende winkel. De prijzen kunnen opgehaald worden tot en met 31 januari 2018.
2.7 De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
2.8 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname
2.9 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

3 Kerstkleuren
3.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer, maar is bedoeld voor kinderen.
3.2 De Actie loopt van 9 december tot en met 26 december 2017.
3.3 De deelnemer kleurt de kleurplaat mooi in een levert deze in bij de toegewezen brievenbus.
3.4 De deelnemer vult het aantal gevonden sneeuwvlokken in op de kleurplaat en levert deze in bij de toegewezen brievenbus
3.5 De deelnemer maakt alleen kans als alle opdrachten van de kleurplaat voldaan zijn.
3.6 De winnaar van de Actie wordt bekend gemaakt op 27 december 2017 op de Facebookpagina van Stadshart Zoetermeer.
3.7 De ouder/begeleider van de winnaar of de winnaar zelf dient contact op te nemen via een privébericht op Facebook, vervolgens wordt de afhandeling in overleg bepaald.
3.8 De winnaar wordt gekozen door de organisatie, over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
3.9 De winnaar wint een waardecheque voor besteding in het Stadshart Zoetermeer.
3.10 De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
3.11 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
3.12 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

4 PIN Kerstman
4.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer.
4.2 Deze Actie vindt plaats op 16 december en 23 december 2017.
4.3 Wanneer de gouden envelop gevonden is dient deze persoon een foto te maken van zichzelf en de PIN Kerstman met de envelop op de vindlocatie. Deze foto dient te worden geplaatst als reactie op de Facebook post van Stadshart Zoetermeer.
4.4 Daarna volgt er telefonisch contact met de zogeheten PIN Kerstman over het uitkeren van de prijs.
4.5 Het prijzenpakket bestaat uit een bedrag van € 200,- incl. btw.
4.6 Het prijzenpakket dient dezelfde dag voor 17.00 uur uitgegeven te zijn in Stadshart Zoetermeer (winkels, horeca, kunst & cultuur).
4.7 Het prijzenpakket dient samen met de zogeheten PIN Kerstman te worden uitgegeven.
4.8 Indien het pakje niet voor 16.30 uur is gevonden dan zal het pakket teruggehaald worden en zullen de volgende actiedag twee pakjes worden verstopt.
4.9 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
4.10 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

5 Zoet&Meer
5.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer.
5.2 De Actie vindt plaats op 23 december 2017.
5.3 De deelnemer dient zoveel mogelijk kerstkransjes te nuttigen binnen 1,5 minuten.
5.4 Degene die binnen 1,5 minuut de meeste kerstkransjes heeft genuttigd is de winnaar.
5.5 De winnaar wordt gekozen door de organisatie, over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
5.6 De winnaar wint een waardecheque voor besteding in Stadshart Zoetermeer.
5.7 De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
5.8 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
5.9 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan het met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

6 Christmas game
6.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer.
6.2 De actie vindt plaats op 24 december 2017.
6.3 De deelnemer gooit de dobbelsteen en voert de opdracht van de dobbelsteen uit.
6.4 De deelnemer maakt alleen kans als alle opdrachten van de games voldaan zijn.
6.5 Wanneer de deelnemer de opdracht goed uitvoert wint deze de prijs.
6.6 De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
6.7 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
6.8 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan het met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Stadshart Zoetermeer via info@stadshart.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
7.2 Stadshart Zoetermeer is niet aansprakelijk voor eventuele tp-, druk- of zetfouten.

8 Slotbepalingen
8.1 Stadshart Zoetermeer behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
8.2 Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
8.3 Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
8.4 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Stadshart Zoetermeer.
8.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

 

 

Terug naar boven