1 Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Stadshart Zoetermeer georganiseerde promotionele actie Het Magische Kerstfestijn. (hierna: ‘deze actie’)
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde
rechter.

Actie en deelname
2 De Kerstloterij

2.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer.
2.2 De Actie loopt van 8 december tot en met 26 december 2018.
2.3 Elke bezoeker ontvangt bij besteding van €10,- euro een flyer met daarop een unieke code.
2.4 Met deze code kan er via de website: stadshart.nl/kerstloterij gekeken worden of er prijs is.
2.5 De deelnemer voert de code en e-mailadres in en ziet meteen of hij of zij prijs heeft.
2.6 Via de aantoonbare bevestiging die wordt gestuurd naar het mailadres kan de prijs opgehaald worden in de desbetreffende winkel. De prijzen kunnen opgehaald worden tot en met 5 januari 2018.
2.7 De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
2.8 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname
2.9 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

3 PIN Kerstman
3.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer.
3.2 Deze Actie vindt plaats van 20 december tot en met 26 december, met uitzondering van 25 december (eerste kerstdag).
3.3 Wanneer de gouden envelop gevonden is dient deze persoon een foto te maken van zichzelf en de PIN Kerstman met de envelop op de vindlocatie. Deze foto dient te worden geplaatst als reactie op de Facebook post van Stadshart Zoetermeer.
3.4 Daarna volgt er telefonisch contact met de zogeheten PIN Kerstman over het uitkeren van de prijs.
3.5 Het prijzenpakket bestaat uit een bedrag van € 100,- incl. btw.
3.6 Het prijzenpakket dient dezelfde dag voor 17.00 uur uitgegeven te zijn in Stadshart Zoetermeer (winkels, horeca, kunst & cultuur).
3.7 Het prijzenpakket dient samen met de zogeheten PIN Kerstman te worden uitgegeven.
3.8 Indien het pakje niet voor 16.00 uur is gevonden dan zal het pakket teruggehaald worden en zullen de volgende actiedag twee pakjes worden verstopt.
3.9 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
3.10 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

4 Christmas game
4.1 Aan de actie kan worden deelgenomen door alle bezoekers van Stadshart Zoetermeer.
4.2 De actie vindt plaats op 22 december en 23 december 2018.
4.3 De deelnemer gooit de dobbelsteen en voert de opdracht van de dobbelsteen uit.
4.4 De deelnemer maakt alleen kans als alle opdrachten van de games voldaan zijn.
4.5 Wanneer de deelnemer de opdracht goed uitvoert wint deze de prijs.
4.6 De prijs inwisselen voor geld is niet mogelijk.
4.7 Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
4.8 De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan het met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Stadshart Zoetermeer via info@stadshart.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
5.2 Stadshart Zoetermeer is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

6 Slotbepalingen
6.1 Stadshart Zoetermeer behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
6.2 Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
6.3 Deze Actie wordt beheerst door Nederlands recht.
6.4 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Stadshart Zoetermeer.
6.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
voorwaarden.