1. Algemeen

URW Winkels B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1118 BJ) Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, aan de Schiphol Boulevard 371 (correspondentieadres: Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol), als de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op Lokale niveau (“Lokale Verantwoordelijke”) en Unibail Management S.A.S., 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 414878389, gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op groepsniveau (“Groepsverantwoordelijke”), gezamenlijk te noemen verantwoordelijken (“Verantwoordelijken”), (“Wij” / “Ons/Onze”) verwerken uw persoonsgegevens in het kader van Ons loyaliteitsprogramma en mobiele applicaties (gezamenlijk te noemen de “Services”) waartoe u via verschillende media of apparaten toegang kunt krijgen en die Wij u met name via mobiele applicaties, websites of op papier aanbieden. De bescherming van persoonsgegevens staat bij Ons hoog in het vaandel. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verband houden met een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

De Lokale Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van u als klant/bezoeker van het winkelcentrum, de website of mobiele applicatie. Zij verwerkt uw gegevens door u te informeren over bepaalde aanbiedingen en acties van het desbetreffende winkelcentrum. De Groepsverantwoordelijke heeft met verschillende dienstverleners overeenkomsten gesloten op het gebied van gegevensverwerking en dienstverlening, om u de technische mogelijkheden te bieden zich aan te melden voor het loyaliteitskaart-programma of de App (zoals hieronder gedefinieerd) te downloaden en te gebruiken. Daarnaast onderhandelt de Groepsverantwoordelijke met derden over speciale aanbiedingen voor houders van de loyaliteitskaart. Deze aanbiedingen worden door de Lokale Verantwoordelijke beschikbaar gemaakt. De Verantwoordelijken analyseren tezamen uw klantgedrag, zodat zij u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen sturen en u kunnen attenderen op acties die voor u mogelijk interessant zijn.

Indien u besluit zich aan te melden via een papieren formulier bij de klantenservice of via de website van het winkelcentrum, kunnen Wij u in principe uitsluitend de Services aanbieden van het Loyaliteitskaart-programma en commerciële informatie.

Wij bieden u de volgende afzonderlijke algemene Services aan:

 • Loyaliteitskaart-programma (“Loyaliteitskaart-programma”):
  dit is Ons loyaliteitsprogramma, dat voor elk winkelcentrum afzonderlijk wordt aangeboden. Wij streven ernaar aanbiedingen te doen en informatie te verstrekken die op uw wensen is afgestemd.

 • Winkelcentrum-App (“App”): in Onze App vindt u in de eerste plaats algemene informatie over het winkelcentrum (zoals plattegronden, winkels, openingstijden). Daarnaast kunt u gebruik maken van Onze aanvullende Services (zoals Smart Park).

 • Commerciële informatie per e-mai of via andere kanalen (zoals “push” berichten en meldingenl (“commerciële informatie”).
  Zoals hierboven omschreven heeft de Lokale Verantwoordelijke en/of de Groepsverantwoordelijke met derden onderhandeld over verschillende bijzondere voorwaarden voor haar klanten. Deze derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens, tenzij anderszins is bepaald in artikel 5 van dit privacybeleid. Op basis van Onze analyse van uw klantgedrag brengen Wij deze speciale aanbiedingen van derden onder uw aandacht, mits Wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (inschrijving in de gebruikersomgeving).

Het doel van dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is u te informeren over:

 •  de manier waarop Wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken die u aan Ons opgeeft of die worden bekendgemaakt of worden verzameld wanneer u Onze Services bekijkt of gebruikt, een en ander binnen de reikwijdte van deze Services en
 •  Uw rechten, hoe u deze kunt uitoefenen en wat Wij hebben gedaan om U daarbij van dienst te zijn.

Wij raden u aan dit privacybeleid aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van de Services en uw persoonsgegevens aan Ons op te geven, erkent u dat u bekend bent met Ons gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wanneer u niet wilt dat Wij uw persoonsgegevens gebruiken zoals vermeld in dit privacybeleid, raden Wij u aan geen persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht geen toegang hebt tot en/of geen gebruik kunt maken van alle functies die Onze Services bieden (zoals gepersonaliseerde kortingen, opties en voorkeuren).

De Services zijn bedoeld voor gebruikers van zestien (16) jaar en ouder.

2. Verantwoordelijke

Lokale Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het Loyaliteitskaart-programma en/of de App:

URW Winkels B.V.
(1118 BJ) Schiphol, Schiphol Boulevard 371
(correspondentieadres: Postbus 75705, 1118 ZT Schiphol)
telefoon: 020 - 658 2500
e-mail: info@stadshart.nl
website: www.unibail-rodamco.com

Groepsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het Loyaliteitskaart-programma en/of de App:

Unibail Management S.A.S.
7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Parijs, Frankrijk

3. Doel van de verwerking

3.1 Hoe Wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

3.1.1 Registratiegegevens die u aan Ons opgeeft. Voor sommige van Onze Services moet U een account aanmaken, met name voor Ons loyaliteitsprogramma en enkele functies die via Onze App beschikbaar zijn. Indien u een account aanmaakt door het registratieformulier in te vullen, wordt u gevraagd contactgegevens en andere persoonsgegevens te verstrekken (aanhef, voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, geslacht, wachtwoord, uw antwoord op de vraag of u al dan niet commerciële informatie wilt ontvangen, en andere relevante informatie die nodig is om Onze Services te kunnen verlenen).

3.1.2 Registratiegegevens voor zover u derden toestemming hebt gegeven deze aan Ons door te geven. Voor sommige van Onze Services moet u een account aanmaken via een derde, met name voor speciale acties. Indien u een account aanmaakt via een derde binnen de reikwijdte van Onze Services, zal deze derde de persoonsgegevens die u tijdens het aanmaken van uw account hebt verstrekt aan Ons doorgeven (waaronder begrepen voornaam, achternaam en e-mailadres). In een dergelijk geval kan aanvullend privacybeleid van de desbetreffende derde, op grond waarvan deze uw persoonsgegevens aan Ons mag doorgeven, ook op u van toepassing zijn.

3.1.3 Registratiegegevens voor zover u sociale netwerken toestemming hebt gegeven deze aan Ons door te geven. Indien u een account aanmaakt door gebruikmaking van een account van een sociaal netwerk (zoals Facebook ofGoogle+) zal het desbetreffende sociale netwerk met uw voorafgaande instemming uw persoonsgegevens aan Ons doorgeven (waaronder begrepen voornaam, achternaam, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, opleiding, school, functietitel), alsmede uw adresgegevens (land, plaats, adres, postcode, telefoonnummer), alles wat u hebt aangemerkt als “vind-ik-leuk” (zoals pagina’s, favoriete films, favoriete muziek, favoriete televisieprogramma’s), tijdlijnberichten, vriendenlijsten en overige informatie waarvan u hebt aangegeven dat deze openbaar is.

3.1.4 Persoonsgegevens die Wij verzamelen op basis van uw gebruik van Onze Services.

 • Wanneer u gebruikmaakt van de loyaliteitskaart, verzamelen en verwerken Wij:

  • informatie over uw winkelprofiel;
  • hoe vaak en hoe lang u het winkelcentrum bezoekt;
  • informatie over uw koopgedrag en bezoekgedrag (met name tracking); en
  • indien u zich voor het loyaliteitsprogramma hebt opgegeven via uw socialenetwerkaccount: gegevens over uw interactie met de loyaliteits-Service op dat sociale netwerk.

 • Wanneer u als bevoegd gebruiker gebruikmaakt van Services op Onze mobiele applicatie of website, verzamelen en verwerken Wij:

  • de hierboven onder 4.1.4 a vermelde informatie;
  • persoonsgegevens die u aan uw profiel toevoegt (zoals gebruikersnaam of bijnaam, profielfoto en wachtwoord);
  • persoonsgegevens die deel uitmaken van de content die u plaatst, uploadt, toevoegt aan of anderszins beschikbaar maakt op of via de Services, zoals uw tijdlijn, vind-ik-leuks, lookbooks, verlanglijst, contactenlijst;
  • indien u contact maakt met de Services door middel van uw socialenetwerkaccount: informatie over uw interacties met de Services op dat sociale netwerk;
  • informatie over hoe vaak u het winkelcentrum bezoekt, uw looproute en locatie binnen het winkelcentrum, mits Wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben verkregen. Meer informatie over dit gebruik is te vinden in onderstaand artikel 3.2.2 a);
  • technische gegevens.

3.1.5 Gebruik website

De website van het winkelcentrum maakt gebruik van cookies welke persoonsgegevens van u kunnen verwerken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies klik hier.

3.2 Hoe Wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens

3.2.1 Algemeen gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • de Services te beheren en aan u te verlenen;

 • uw aanmelding te administreren;

 • uw gebruik van Services te analyseren en, onder voorbehoud van uw voorafgaande instemming, uw uit het gebruik van Onze verschillende Services verzamelde persoonsgegevens te combineren (zoals de loyaliteitskaart, Onze mobiele applicaties, Onze website, Onze socialemedia-accounts en Onze speciale acties) om een beter begrip te krijgen van uw verwachtingen en wensen, en om nieuwe functies en Services te ontwikkelen;

 • u te voorzien van op u afgestemde informatie en promotiemateriaal. Wij willen u niet lastig vallen met informatie en promotiemateriaal dat niet relevant is voor u. Daarom analyseren wij uw koopgedrag, zoals informatie met betrekking tot uw aankopen, voorkeuren en behoeften welke we verzamelen als gevolg van uw gebruik van de Services, zodat wij u alleen die informatie en promotiematerialen kunnen sturen die wij relevant achten voor u. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om promotiemateriaal over het loyaliteitsprogramma te versturen, tenzij u zich daarvoor heeft afgemeld;

 • de metrische gegevens en de doeltreffendheid van Onze Services te meten, te testen en te bewaken;

 • Voor het gebruik van Onze Services via een App moet u de Winkelcentrum-App op uw mobiele apparaat downloaden. Wanneer u deze app hebt gedownload, kunt u besluiten of u gebruik wilt maken van aanvullende Services (specifiek gebruik, artikel 3.2.2) zoals “Smart Park” en/of u mee wilt doen aan het loyaliteitskaartprogramma. Deze Services worden niet automatisch geactiveerd;

 • een goede technische werking van de Services te garanderen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, schade of onbevoegd gebruik.

  Als u het aanmeldingsproces voortijdig afbreekt, worden uw persoonsgegevens niet opgeslagen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens onmiddellijk, zonder verdere verwerking. Wij kunnen enkele minimale gegevens bewaren als bewijs dat en op welke datum uw gegevens verwijderd zijn.

  Zoals hierboven in artikel 3.1.4 omschreven, gebruiken Wij uw persoonsgegevens om uw klantgedrag te analyseren (bijvoorbeeld uw recente aankopen); deze analyse van uw klantgedrag heeft echter geen juridische gevolgen voor u en/of treft u niet anderszins in aanmerkelijke mate. Informatie over hoe u gebruikmaakt van de Services wordt uitsluitend gebruikt om Ons promotiemateriaal voor u te personaliseren, zodat Wij u Services en producten kunnen aanbieden die aansluiten bij uw voorkeuren en behoeften. Het enige doel van profilering is dat Wij op u afgestemde voordelen en opties kunnen aanbieden. De geprofileerde gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt en worden niet gedeeld met derden die niet uitdrukkelijk in dit privacybeleid zijn genoemd, tenzij Wij gebruikmaken van dienstverleners om Onze Services te verlenen. Wij verzekeren u dat de analyse van uw klantgedrag geen negatieve gevolgen voor u zal hebben.

3.2.2 Specifiek gebruik

a) Geolocatie

  • Algemeen uitgangspunt

Indien u vooraf uitdrukkelijk daarmee hebt ingestemd, kan informatie over uw locatie binnen het winkelcentrum door Ons worden verzameld en bewaard wanneer u inlogt op Onze mobiele applicaties, zodat Wij kunnen zien hoe vaak u het winkelcentrum bezoekt en hoe uw looproute is binnen Ons winkelcentrum en/of voor het aanbieden van de locatie gerelateerde services.

Geolocatie vindt uitsluitend plaats indien u de aanvullende Services / specifiek gebruik in de instellingen van uw gedownloade Winkelcentrum-App hebt geactiveerd. U kunt deze aanvullende Services op elk gewenst moment een voor een uitzetten, via de instellingen. U kunt daarvoor gebruikmaken van uw Winkelcentrum-App op uw mobiele appartaat.

  1. Hoe Wij uw geolocatiegegevens gebruiken

Om in het winkelcentrum te kunnen worden gelokaliseerd, moet u de Bluetooth-functie van uw mobiele apparaat aanzetten. Indien u enkel op de plattegrond wilt kijken en de locatie van uw vrienden wilt zien via de locatie gerelateerde services, is het niet nodig de Bluetooth-functie te activeren. Wij wijzen u erop dat Wij uw locatie buiten het winkelcentrum niet zullen bepalen en dat u buiten Ons winkelcentrum niet uw locatie kunt delen via de locatie gerelateerde services. De locatieoptie wordt uitgevoerd via de Bluetooth-beacons die uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimtes van het winkelcentrum zijn geïnstalleerd.

De maximale bewaartermijn van uw geolocatiegegevens is 12 maanden.

  1. Hoe u uw geolocatiegegevens kunt beheren
    1. Op uw mobiele apparaat

De eerste keer dat u inlogt op uw mobiele applicatie vragen Wij u toestemming om de geolocatie van uw mobiele apparaat te activeren.
Indien u de geolocatie van uw mobiele apparaat activeert, geldt dit met onmiddellijke ingang en voor alle latere verbindingen met Onze mobiele applicatie en alle latere bezoeken aan Ons winkelcentrum.
U kunt de geolocatie van uw mobiele apparaat op elk moment uitzetten, via de instellingen van uw mobiele apparaat.

b) Aanvullende Services

Wij hebben de nieuwe Services “Smart Park” en “In & Out” ontwikkeld om uw ervaring van uw bezoek aan Ons winkelcentrum te verbeteren.

Wanneer u inlogt op uw gebruikersaccount om gebruik te maken van de “Smart Park”-service, verwerken Wij persoonsgegevens om de in artikel 3.2.2 sub a) omschreven geolocatie van uw auto in de parkeergelegenheden van Onze winkelcentra te activeren; deze gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Als u niet inlogt op uw gebruikersaccount, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u wel inlogt op uw gebruikersaccount, verwerken Wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Wanneer u van de “In & Out”-service gebruik wilt maken, verwerken Wij de persoonsgegevens die u Ons hebt opgegeven toen u het gebruikersaccount aanmaakte. Met name aan de hand van de kentekenherkenningsfunctie en gegevensverwerking kan het parkeersysteem het hek openen wanneer u de parkeergarage van Ons winkelcentrum inrijdt of verlaat.

Daarnaast kunnen Wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de “Smart Park”- en “In & Out”-Services, om u te informeren over nieuwe door Ons ontwikkelde Services die wellicht interessant voor u zijn.

De persoonsgegevens worden niet gedeeld met en/of beschikbaar gesteld aan derden of gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde toepassingen.

c) Links naar andere websites

Wij kunnen u hypertext-links naar websites aan derden of internetbronnen voorstellen vanuit de Services of vanuit berichten die u ontvangt van de Services, . Wij hebben geen zeggenschap over die websites van derden en internetbronnen en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de manier waarop derden omgaan met privacy en de inhoud van hun websites. Wij raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u weet hoe zij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

3.3 Gegevensverwerking binnen en buiten de EER

Wij maken gebruik van derden-dienstverleners die Ons helpen bij het verlenen van de Services aan u, en uw persoonsgegevens namens Ons verwerken. Deze derden-dienstverleners moeten te allen tijde beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen naleven die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. Wij wijzen erop dat sommige derden-dienstverleners buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd zijn en uw persoonsgegevens van daaruit verwerken. In geval van een dergelijke overdracht buiten de EER komen Wij de door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen overeen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beschermd wanneer deze worden bekeken en verwerkt op een locatie buiten de EER, of wordt door Ons/de derde-dienstverlener uitsluitend gebruik gemaakt van andere toegestane middelen voor het verwerken van persoonsgegevens buiten de EER, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of het EU/US Privacy Shield. Meer informatie over de modelbepalingen is hier te vinden. Een lijst van de derden-dienstverleners die Wij momenteel inschakelen voor gegevensverwerking is gepubliceerd op stadshart.nl/providers. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt en vermeldt de bedrijfsnaam, het bedrijfsadres en de specifieke verwerking door de dienstverlener, indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Wij hebben specifieke overeenkomsten voor de gegevensverwerking gesloten met elke dienstverlener die voorkomt op bovengenoemde lijst, en hebben hun algemene technische en organisatorische maatregelen gecontroleerd. De dienstverleners zijn uitsluitend bevoegd gegevens te verwerken met inachtneming van de bepalingen van dit Privacybeleid, uitsluitend namens Ons en volgens Onze aanwijzingen. Aanvullende verwerking, gebruik of subverwerking van gegevens is niet toegestaan voor de overdracht van gegevens buiten de EER zonder Ons medeweten.

Wij maken gebruik van dienstverleners voor verschillende doeleinden, zoals hieronder omschreven:

 • Aanmelding:
  Als u zich bij Onze klantenservice schriftelijk inschrijft voor Ons Loyaliteitskaart-programma, wordt u door een hostess-service (“Hostess”) geholpen bij het invullen van uw persoonsgegevens op het aanmeldingsscherm.

  Wij maken gebruik van een dienstverlener voor het accountbeheer gedurende het aanmeldingsproces (“Accountmanager voor de Aanmelding”) van wie u een e-mail ontvangt over uw aanmelding. Daarom moet u in elk geval uw voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mailadres opgeven. De Accountmanager voor de Aanmelding geeft u een eerste wachtwoord en slaat uw wachtwoordinstellingen op.

 • CRM-Management:
  Wij maken gebruik van een dienstverlener voor het CRM-beheer (“CRM-Manager”). De CRM-Manager heeft volledige toegang tot de persoonsgegevens die u in het Loyaliteitskaart-programma of in de App invult. De CRM-Manager combineert andere gegevens die u aan Ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld voor het gebruik van wifi), met uw gegevens.

 • Analyse van klantgedrag:
  Wij maken gebruik van een dienstverlener voor het analyseren van uw klantgedrag (“Analyse-Manager”). De Analyse-Manager analyseert uw gebruikersgedrag op basis van uw instellingen, uw persoonsgegevens en geolocatiegegevens.

 • E-mailing:
  Wij maken gebruik van dienstverleners voor gepersonaliseerde e-mails (“E-Mail-Manager”). Wanneer u zich heeft aangemeld voor Onze Services krijgt u allereerst een e-mail om u welkom te heten; deze wordt door de Groepsverantwoordelijke namens de Lokale Verantwoordelijke verstuurd.

  Op basis van de door de Analyse-Manager gemaakte analyse van uw klantgedrag ontvangt u speciaal op u afgestemde e-mails en pushberichten die door de E-Mail-Manager namens de Lokale Verantwoordelijke worden verzonden. Daartoe heeft de E-Mail-Manager toegang tot uw e-mailadres, voornaam en achternaam.

 • Gegevensopslag:
  Wij gebruiken een externe dienstverlener voor gegevensopslag (“Gegevensopslag-Manager”). De Gegevensopslag-Manager is contractueel gebonden uw persoonsgegevens op geen enkele manier te gebruiken. Wij gebruiken de service om de CRM-database op een externe server op te slaan.

3.4 Informatie met betrekking tot RFID chips

Om te zorgen dat u kan profiteren van ons Loyaliteitskaart-programma, bijvoorbeeld om bepaalde Services te gebruiken, gebruiken we een RFID chip die in de loyaliteitskaart is geïntegreerd. Leden van het Loyaliteitskaart-programma kunnen de RFID chip gebruiken om zich bij de deelnemende winkelcentra te registreren en de Services te gebruiken.

RFID technologie is gebaseerd op chips die informatie via radiogolven verzenden. Verzending is niet extern te identificeren. De chip is geïntegreerd in de loyaliteitskaart. Een leesapparaat zend radio signalen uit via een bepaalde frequentie welke door de RFID chip worden herkend. De data die is opgeslagen op de RFID chip wordt vervolgens verstuurd naar het leesapparaat.

De RFID chip bevat een Uniek Identificatie Nummer (UID) welke verschilt van het lidmaatschapsnummer. UID's worden alleen verwerkt door URW Winkels B.V. Op zichzelf kunnen de gegevens op de RFID chip niet worden gebruikt om de identiteit van de kaarthouder te achterhalen. Om de Services te kunnen gebruiken wordt het UID naar ons verzonden. De Services die worden gebruikt worden vergeleken met onze database en naar de RFID lezer gestuurd, met gebruikmaking van de UID. Geen andere persoonsgegevens worden verstuurd. De RFID chip wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven.

Bij verlies of diefstal van een loyaliteitskaart met RFID chip dienen wij direct geïnformeerd te worden zodat wij het lidmaatschapsnummer op de RFID chip kunnen blokkeren en een nieuwe kaart uit kunnen geven.

3.5 Informatie met betrekking tot barcodes

Om te zorgen dat u kan profiteren van ons Loyaliteitskaart-programma is de loyaliteitskaart uitgerust met een bar code. De bar code wordt gescand bij de deelnemende winkels met als doel authenticatie om bijvoorbeeld deel te nemen aan lidmaatschapskortingen. De betreffende huurders van de winkels zien op de display de bevestiging dat de loyaliteitskaart actief is en dat bepaalde voordelen kunnen worden toegekend. Er worden geen persoonsgegevens verstuurd naar de huurders. De bar code scanner informeert ons dat de loyaliteitskaart is gebruikt. Als we deze informatie combineren met de locatie van de scanner kunnen we zien waar de kaart is gebruikt. Wij ontvangen verder geen informatie, bijvoorbeeld welke producten zijn gekocht, voor welke prijs of met welke korting.

3.6 Gegevensbeveiliging

De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens heeft Onze prioriteit. Wanneer u als aangemelde gebruiker een wachtwoord ontvangt, moet u dat geheimhouden, de toegang tot uw computer of mobiele apparaat beperken en uitloggen nadat u gebruik hebt gemaakt van de Services. Meer over uw verantwoordelijkheden is te vinden op stadshart.nl/termsofuse.

Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen, met name in technische en organisatorische zin, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies, tenietgaan, misbruik, schade en onbevoegde of onrechtmatige toegang. U moet wel beseffen dat geen enkele overdracht van informatie via internet of opslagtechnologie als 100% veilig kan worden beschouwd.

De verantwoordelijken hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin in het bijzonder gepaste beveiligingsmaatregelen worden getroffen. URW Winkels B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van uw eisen en u kunt alle rechten met betrekking tot Onze verwerking van uw persoonsgegevens jegens haar uitoefenen.

4. Doorgeven en delen van persoonsgegevens (ontvangers van persoonsgegevens)

4.1 Hoe Wij uw persoonsgegevens delen en bekendmaken

Wij delen de persoonsgegevens die Wij via de Services verzamelen als volgt:

4.1.1 Delen met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:

 • met bedrijven die aan Ons gelieerd zijn, ten behoeve van het ontwikkelen en testen van nieuwe Services en functies;
 • op anonieme wijze, zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd, met merken van partners in Ons winkelcentrum, ten behoeve van advertenties waarvan zij denken dat u die interessant vindt;
 • met Onze reclame- en marketingpartners, in geanonimiseerde vorm, zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd;
 • met Onze dienstverleners als bedoeld in artikel 3.3;
 • om te voldoen aan verzoeken op grond van wet- of regelgeving, rechterlijke bevelen, dagvaardingen of gerechtelijke procedures, indien dit vereist is op grond van toepasselijke wet en regelgeving;
 • met personen aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven als onderdeel van de verkoop of het anderszins overdragen van Onze bedrijfsmiddelen of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

4.1.2 Delen met partijen van uw keuze

 • Delen met andere gebruikers van de Services. Alle informatie of inhoud die u vrijwillig bekendmaakt via Onze mobiele applicatie of online Services wordt beschikbaar voor gebruikers van de Services aan wie u toegang verleent. Met deze Services kunt u ook uw inhoud en persoonsgegevens, of een deel daarvan, op individueel niveau delen met de gebruikers van uw contactenlijst, door de instellingen voor het delen van de Services te wijzigen.
 • Delen met sociale netwerken. Wanneer u ervoor kiest toegang tot de Services te verkrijgen via uw socialenetwerkaccount (bijv. Facebook, Google+ of Twitter) of op een van de iconen van of links naar sociale netwerken klikt (bijv. de “Vind-ik-leuk”-knop van Facebook of de “+” van Google) die via de Services beschikbaar worden gemaakt, worden de inhoud en persoonsgegevens gedeeld met de betreffende sociale netwerken. U begrijpt dat die informatie op uw eigen account van het sociale netwerk bekend kan worden gemaakt.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder de via de Services met de sociale netwerken gedeelde informatie, wordt beheerst door het privacybeleid van die respectievelijke sociale netwerken. Als u niet wilt dat de sociale netwerken informatie over u verzamelen, bekijk dan het privacybeleid van het desbetreffende sociale netwerk en/of meld u af van dat sociale netwerk voordat u gebruikmaakt van Onze Services.

4.2 Overdracht in geval van overdracht winkelcentrum of wijziging in eigendomsverhouding

Indien Unibail-Rodamco is betrokken in een fusie, overname, verkoop, ontbinding of in geval van verkoop van het winkelcentrum, dan is Unibail-Rodamco gerechtigd om uw persoonsgegevens aan haar rechtsopvolger over te dragen. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

5. Bewaartermijn voor gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die u Ons daarvoor hebt gegeven gedurende de periode waarin u gebruikmaakt van Onze Services.

Wij zullen uw persoonsgegevens automatisch verwijderen of blokkeren tegen verder gebruik wanneer u drie jaar lang geen gebruik hebt gemaakt van Onze Services op grond van het Loyaliteitskaart-programma (vanaf ons laatste contact met u of uw laatste gebruik van de Services).

6. Uw rechten als betrokkene

Wanneer u een van de rechten ingevolge dit artikel of het toepasselijke recht uitoefent, stellen Wij elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt krachtens artikel 4 van dit Privacybeleid in kennis van elke correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of iedere beperking van de verwerking die op uw verzoek is uitgevoerd, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist.

Wanneer u deze rechten wilt uitoefenen en/of alle desbetreffende informatie wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met info@stadshart.nl. U dient dan uw naam en e-mail adres te vermelden; dit is nodig om te kunnen verifiëren dat het verzoek van u afkomstig is. Wij antwoorden binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, maar behouden Ons het recht voor deze periode met twee maanden te verlengen. Wij zullen u in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek laten weten of Wij hebben besloten de responstermijn te verlengen.

6.1 Wat u Ons kunt vragen

In overeenstemming met toepasselijke wetgeving en zoals hieronder nader omschreven hebt u het recht Ons te verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die Wij verwerken en om deze te corrigeren, door te halen of over te laten dragen aan een derde (bijvoorbeeld de overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere dienstverlener). U kunt Ons ook verzoeken de verwerking te beperken.

6.2 Correctie van uw persoonsgegevens

Op grond van toepasselijke wetgeving hebt u het recht de persoonsgegevens die u met Ons hebt gedeeld te corrigeren. Via de instellingen van de Services kunt u uw accountinformatie bijwerken, uw profielinstellingen wijzigen, zich in- of uitschrijven voor berichtgeving van ons, en uw voorkeursinstellingen voor de Services opgeven, waaronder begrepen locatie-gerelateerde functionaliteiten.

Wij wijzen u erop dat indien u de toegang tot of het delen van uw persoonsgegevens met een sociaal netwerk wenst te beperken of te wijzigen, dit via uw accountinstellingen van dat sociale netwerk moet geschieden.

Wanneer u zich schriftelijk opgeeft voor Onze Services, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op met de hierboven (in artikel 2) genoemde Verantwoordelijken om uw persoonsgegevens te wijzigen.

6.3 Nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. U kunt altijd contact met Ons opnemen als u zeker wilt weten of Wij uw persoonsgegevens nog verwerken.

Indien u constateert dat uw door Ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn en u uw persoonsgegevens niet kunt bijwerken op de manier zoals omschreven in artikel 6.2 van dit Privacybeleid, kunt u Ons verzoeken deze persoonsgegevens bij te werken. Wij zullen uw identiteit verifiëren en uw persoonsgegevens bijwerken.

6.4 Verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt Ons te allen tijde vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer u Ons een dergelijk verzoek voorlegt, verwijderen Wij onverwijld alle persoonsgegevens die Wij van u hebben, mits Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het verlenen van de Services. Wij verwijderen ook al uw persoonsgegevens indien u uw toestemming intrekt of ingeval Wij wettelijk daartoe verplicht worden (en Wij zien erop toe dat de door Ons ingeschakelde verwerkers dit ook doen).

6.5 Beperking van de verwerking

Wanneer u Ons vraagt de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de nauwkeurigheid of rechtmatigheid van, of Onze noodzaak voor het verwerken van uw persoonsgegevens betwist, beperken Wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot het hoogst noodzakelijke (opslag) en, voor zover van toepassing, verwerken Wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor het instellen, uitoefenen of weerspreken van vorderingen of, indien nodig, voor de bescherming van rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen, of om andere door toepasselijke wetgeving opgelegde redenen. Ingeval de beperking wordt opgeheven en Wij uw persoonsgegevens weer gaan verwerken, wordt u daarvan onverwijld in kennis gesteld.

6.6 Bezwaar tegen direct marketing

Indien u geen commerciële informatie meer wenst te ontvangen of niet meer wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het analyseren van uw klantgedrag met betrekking tot die marketingactiviteiten of acties, kunt u Ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor die doeleinden te staken en zullen Wij daaraan onmiddellijk gehoor geven. In dat geval kunt u geen gebruik meer maken van sommige voordelen van Onze Services of bepaalde functies waarvoor die vorm van verwerking noodzakelijk is (bijvoorbeeld ontvangst van (gepersonaliseerd) marketing- en promotiemateriaal).

Indien u uw toestemming alleen intrekt voor het ontvangen van commerciële informatie, ontvangt u ook geen commerciële informatie meer van derden. Wij wijzen u erop dat u commerciële informatie zult blijven ontvangen over het Loyaliteitskaart-programma inclusief evenementen en aanbiedingen van het Winkelcentrum, aangezien dit een essentieel onderdeel van het Loyaliteitskaart-programma is.

6.7 Bezwaar tegen ontvangst van informatie met betrekking tot het loyalty programma

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen over het Loyaliteitskaart-programma of indien u niet wil dat uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw gedrag te analyseren met betrekking tot marketing of promotie activiteiten, kunt u Ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor die doeleinden te staken en zullen Wij daaraan onmiddellijk gehoor geven. In dat geval kunt u geen gebruik meer maken van sommige voordelen van Onze Services of bepaalde functies waarvoor die vorm van verwerking noodzakelijk is.

6.8 Overdragen van uw persoonsgegevens

U hebt recht op ontvangst van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan Ons hebt verstrekt. Wanneer u Ons daarom vraagt, geven Wij u uw persoonsgegevens in een algemeen gebruikt en machineleesbare vorm, zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek. Op uw verzoek sturen Wij uw persoonsgegevens naar een in uw verzoek genoemde derde (een andere verantwoordelijke) voor zover technisch mogelijk, tenzij daarmee inbreuk zou worden gemaakt op de rechten of vrijheden van anderen.

6.9 Intrekken van uw toestemming

Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen verwijzen naar de paragrafen 7.6 en 7.7 hierboven. Indien geen deel meer wenst te nemen aan het Loyaliteitskaart-programma dan kunt u de verleende toestemming te allen tijde zonder opgaaf van reden intrekken. Daarvoor neemt u schriftelijk of per e-mail of via de welcome desk in het winkelcentrum contact op met de Verantwoordelijken of de DPO (functionaris voor de gegevensbescherming)(indien benoemd). Wij blokkeren uw persoonsgegevens voor enige verdere verwerking. Het intrekken van uw toestemming maakt echter de verwerking van gegevens op basis van uw eerder gegeven toestemming niet onrechtmatig.

Wij wijzen u erop dat het niet mogelijk is de Services van het Loyaliteitskaart-programma of een deel daarvan te gebruiken wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken.

U kunt de aanvullende Services zoals “Smart Park” en “In & Out” deactiveren in de instellingen van de App. Daarvoor is in dit geval geen afzonderlijke intrekking van uw toestemming vereist.

Wanneer u uw toestemming intrekt of uw instellingen in de App deactiveert, kunnen de Services waarvoor de toestemming niet is ingetrokken nog gewoon worden gebruikt.

6.10 Klacht aan een gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop Wij gegevens verwerken bij Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Verstrekken van persoonsgegevens

U verstrekt uw persoonsgegevens aan Ons op vrijwillige basis; hiermee bent u bij de aanmelding en als onderdeel van een contractuele verplichting voor het gebruik van de Services akkoord gegaan. Indien u uw persoonsgegevens niet aan Ons verstrekt, kunt u wellicht geen toegang krijgen tot of gebruikmaken van alle functies van de Services, (zoals gepersonaliseerde kortingen, opties en voorkeuren). Wanneer u uw persoonsgegevens aan Ons verstrekt, kunt u gebruik maken van alle functies van de Services en de gepersonaliseerde aanbiedingen die Wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen, en daarnaast kunt u Ons helpen de Services te verbeteren en uw gegevens nader te analyseren zoals omschreven in dit Privacybeleid.

8. Geautomatiseerde besluitvorming / profilering

Wij op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering die rechtsgevolgen hebben of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen. Wij geven u wel speciale aanbiedingen op basis van uw individuele persoonsgegevens en de analyse van uw gebruikersgedrag. U kunt bezwaar maken tegen profilering op de in artikel 6.6 aangegeven wijze.

9. Updates van het Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid gaan in op het moment dat het herziene Privacybeleid via de Services bekend wordt gemaakt. Wanneer Wij wijzigingen aanbrengen die Wij als ingrijpend beoordelen en waarvoor Wij op grond van toepasselijke wetgeving uw toestemming nodig hebben, brengen Wij u daarvan via de Services op de hoogte en vragen Wij voor zover van toepassing om uw toestemming.